หมวดหมู่ทัวร์ กรุ๊ปเหมา

  เชียงใหม่- เชียงราย-เชียงใหม่
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   เชียงใหม่
18:00   ทีมงานสยามบุรีฯ คอยให้การต้อนรับทุกท่านแบบอบอุ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า ที่พักใจกลางเมืองเชียงใหม่ คุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศแบบล้านนา รีสอร์ท เชิญทุกท่านเช็คอินเข้าห้องพัก (สำหรับสมาชิกที่เดินทางโดยรถตู้ จำนวน 11 ท่าน) หลังจากนั้นเชิญท่านสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย พักสบายๆห้องละ 2 ท่าน
วันที่สอง   ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ – งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ - คุ้มขันโตก
07:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1)
11:00   นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงส์ และเป็น พระคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดเชียงใหม่
12:00   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
13:00   เที่ยวเชียงใหม่กับ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์2554 พบกับความยิ่งใหญ่แห่งพันธุ์ไม้เช่นเดิม ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะกิจที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆ ซึ่งเริ่มจัดงานตั้งแต่ วันที่ 14 ธ.ค 2554 ถึง 14 มี.ค 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ www.royalflora2011.com
18:00   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารคุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ (มื้อที่ 3) ท่ามกลางบรรยากาศล้านนา http://khantoke.com คุ้มขันโตกแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ที่สะท้อนบุคลิกภาพ ของความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน อาทิ วัฒนธรรมการรับประทาน อาหารพื้นเมือง ในรูปแบบขันโตกลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เน้น ส่วนผสมของเครื่องเทศ อันเป็นแบบฉบับของคนเมือง นาฏยกรรมล้านนา ที่สะท้อน จังหวะ ลีลาอันอ่อนช้อย เสียงดนตรีและปี่แน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนเมืองที่ยังดำรง อยู่ในปัจจุบัน และสถาปัตยกรรมล้านนา กับหลังคาแป้นเกล็ด ตกแต่งประดับด้วยงานไม้แกะสลักสะท้อน ความเป็นศิลปินของชาวล้านนา ได้อย่างชัดเจน
21:00   นำทุกท่านเดินทางกลับที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม   การศึกษาดูงาน ณ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ – วัดร่องขุ่น - ปาร์ตี้คาราโอเกะ
07:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 4)
09:00   พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้า การศึกษาดูงาน.....
12:00   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังจากนั้น นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
14:00   นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ ด้วยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง เพื่อเป็นวัดประจำบ้านเกิด สร้างโดยจินตนาการของอาจารย์ จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมากแห่งหนึ่ง
17:00   นำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ ปางสารภี กรีน รีสอร์ท รีสอร์ทสวย สะอาด บรรยากศดี เชิงเขาดอยตุง เชียงราย สัมผัสกับธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย http://www.pangsarapeegreen.com/
18:30   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) พร้อมสนุกสนานกับปาร์ตี้คาราโอเกะ และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง สนุกสนานกับกิจกรรมการอยู่ร่วมกันตลอดค่ำคืนสุดพิเศษ
22:00   ได้เวลาอันสมควร ปิดงานปาร์ตี้ สุดประทับใจ ราตรีสวัสดิ์***
วันที่สี่   ทำบุญตักบาตรพระขี่ม้า- สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และ พระตำหนักดอยตุง – ซื้อของฝาก - ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
06:30   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
07:00   พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดป่าอาชาทอง อ.แม่ริม จ.เชียงราย
08:00   มุ่งหน้าสู่ การร่วมกันทำบุญตักบาตรพระขี่ม้าที่ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่อยู่บนดอยสูงในถิ่นกันดารห่างไกล ของจังหวัดเชียงราย ท่านพระครูเหนือชัย โฆษิโต หรือเป็นที่รู้จักดีว่า “พระขี่ม้า” ดำรงตำเเหน่งเป็นเจ้าอาวาส ของสำนักสงฆ์ฯ www.watprakeema.com
09:30   นำทุกท่านเดินทางสู่ ดอยตุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันดับแรกของเมืองเชียงราย มีชื่อเสียงมากด้านความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะ สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ และ พระตำหนักดอยตุง บนดอยตุงนั้น นับได้ว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน อีกด้วย
12:00   บริการอาหารเที่ยง ณ โครงการหลวงดอยตุง (มื้อที่ 8)
13:00   นำทุกท่านเดินทางลงจากดอยตุง เพื่อเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
16:00   เชิญทุกท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ ณ จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับ
17:00   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
18:00   นำส่งทุกท่าน ณ ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ ติดต่อเจ้าหน้าที่สยามบุรีทราเวล ทัวร์ 0-2873-6002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming