หมวดหมู่ทัวร์ ทัวร์เทศกาล

  \"เกาะเสม็ด วันเดียวก็เที่ยวได้\" เที่ยวสุดฤทธิ์ สุดเดช ที่ระยอง ใน 1 วัน
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   กรุงเทพฯ-ตลาดน้ำ4ภาค-เกาะเสม็ด
07:00   คณะสมาชิกพร้อมเพรียง กัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานสยามบุรีฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. จำนวน 1 คัน บริการของว่างรองท้อง ระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 1)
09:30   คณะสมาชิกเดินทางถึง ตลาดน้ำ4ภาค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของชาวไทย มีการรวบรวมความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของคนไทยทั้ง 4 ภาค ด้านในมีพิพิธภัณฑ์ 1 สยาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานฝีมือหัตถกรรม ไม้สักทองแกะสลักไว้มากมาย นอกจากนี้ ทุกท่านยังชิมอาหารที่อร่อยและหลากหลายได้อย่างเต็มอิ่มอีกด้วย
12:00   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารศรีบ้านเพ ร้านอาหารบรรยากาศดีริมทะเล (มื้อที่2) หลังจากนั้นออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะเสม็ด
12:40   คณะสมาชิกเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือประมงดัดแปลงลำใหญ่ เพื่อเดินทางสู่เกาะเสม็ด ระยะเวลาในการเดินทาง 45นาที
13:30   คณะเดินทางถึง เกาะเสม็ด เปลี่ยนยานพาหนะอีกครั้ง เป็นรถสองแถว เดินทางสู่ชายหาด พร้อมเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลใสๆ ณ เกาะเสม็ดตามอัธยาศัย
16:00   เตรียมพร้อมเดินทางกลับฝั่ง ระยอง พร้อมเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ
17:00   นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.ระยอง ณ ตลาดบ้านเพ ก่อนเดินทางกลับ หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ร้านอาหารตำนานป่า
18:00   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารตำนานป่า ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่ขึ้นชื่อ ท่ามกลางบรรยากาศ ความงดงามของผืนป่าจำลอง และที่นี่เอง ยังได้ชื่อว่าเป็น “ส้วม” ระดับประเทศอีกด้วย (มื้อที่ 3)
22:00   คณะสมาชิกเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ โทร.02-8736002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming