หมวดหมู่ทัวร์ ทัวร์เทศกาล

  \"ล่องแพพะโต๊ะ ชุมพร + ทะเลหัวหิน\" เที่ยวชมน้ำตกเหวโหลม นมัสการหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัสด้วยของท่านเอง
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   กรุงเทพ–ชุมพร
23:30   พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย ทีมงานสยามบุรีฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านด้วยมิตรภาพ
24:00   นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร ระหว่างการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญคอยดูแลให้ข้อมูลต่างๆและมีทีมงานสยามบุรีฯคอยบริการเครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว ลูกอมตลอดการเดินทางคะ
วันที่สอง   ชุมพร–ล่องแพพะโต๊ะ–น้ำตกเหวโหลม–หาดทรายรี–ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
06:30   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 ) หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่อ.พะโต๊ะคะ
09:00   นำท่านเดินทางถึง อ.พะโต๊ะ ให้ท่านได้เตรียมตัวล่องแพ เพื่อท่านจะได้เพลิดเพลินชมธรรมชาติของป่าเขาและสายน้ำที่มีให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทางที่ล่องแพ
12:00   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 ) ณ สวนอินทร์ฟ้า ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่สามารถหาทานได้ที่แห่งนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นคะ
13:00   นำท่านเดินทางเที่ยวชมน้ำตกที่มีความใหญ่ และมีความสวยงามมากที่ น้ำตกเหวโหลม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทัพใจกับน้ำใสสะอาดและธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามไว้ในกล้องคู่ใจของท่านได้ตามอัธยาศัยคะ
17:00   นำท่านเดินทางมาถึง หาดทรายรี จ.ชุมพร แวะให้ท่านได้นมัสการกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ย ซึ่งท่านเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยค่ะ และให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ของกรมหลวงฯ
18:30   บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 3 ) หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางค่ะ
วันที่สาม   เกาะลังกาจิว–เกาะมัตรา–เกาะละวะ–หาดทุ่งวัวแล่น
06:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคะ พักผ่อนมาทั้งคืน คงสดชื่น เตรียมตัวเที่ยวสถานที่ต่อไปได้เต็มที่แล้วใช่มั๊ยคะ
07:00   บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 4 ) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
09:30   นำท่านลงเรือเพื่อที่จะเดินทางไปยัง เกาะลังกาจิว ซึ่งเป็นเกาะนี้เป็นเกาะที่ยอดนิยมที่สุดในจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเกาะที่มีการทำรังนก มีหาดทรายขาวสะอาด ปะการัง และปลาทะเลที่สวยงามมาก นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 5 ยังเคยเสด็จประพาส และจารึกพระปรมาภิไธยย่ออักษร จปร. ไว้บนเกาะอีกด้วยคะ
12:00   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5 )เราจะรับประทานอาหารกันในบริเวณเกาะลังกาจิวคะ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะละวะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในหมู่เกาะชุมพร นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงามมากมายที่รอให้ท่านได้ไปชื่นชมคะ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชมเกาะมัตรา ซึ่งเป็นเกาะที่มีบังกะโลเล็กๆ มีร้านอาหาร มีปะการังที่สวยงาม มีชายหาดให้เดินเล่น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยมือเสือเป็นจำนวนมากด้วยคะ
16:00   นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง เพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปคะ
18:00   นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก และหลังจากนั้นบริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 6 ) พักผ่อนตามอัธยาศัยคะ
วันที่สี่   พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ–หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล–กรุงเทพ
06:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่แสนสดชื่นคะ ตื่นขึ้นมาแล้ว ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเก็บสิ่งของทุกชิ้นที่มีค่าของท่านลงกระเป๋าใบโปรดด้วยนะคะ
07:00   บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 7 ) ณ ห้องอาหารของทางที่พัก หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปคะ
08:00   นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาธงชัย ให้ท่านได้กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านชมพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศที่มีสีทองอร่าม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพานอรามาสามารถมองเห็นชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวสวยงามมากคะ
11:30   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8 ) ในบริเวณจ.ประจวบคีรีขันธ์
14:30   นำท่านเดินทางมาถึง อ.หัวหิน ให้ท่านได้เข้าสักการะหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี เชิญท่านเลือกซื้อของฝาก ฝากคนรู้ใจได้ตามอัธยาศัยคะ
19:30   นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพคะ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ โทร.02-8736002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming