หมวดหมู่ทัวร์ ทัวร์เทศกาล

  \"พังงา เที่ยวทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ ชมบ่อน้ำร้อนระนอง\" ท่องทะเลอันดามัน ดำน้ำสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเล ณ หมู่เกาะสุรินทร์ ตลอดเวลา 5 วัน 4 คืน พักบนเกาะ สุรินทร์ 1 คืน
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   กรุงเทพ – พังงา
18:00   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ทีมงานสยามบุรีฯคอยต้อนรับทุกท่านด้วยมิตรภาพ
18:30   นำท่านออกเดินทางสู่ จ.พังงา ระหว่างการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์มากความสามารถมาคอยให้ความรู้และความบันเทิง นอกจากนั้นยังมีทีมงานสยามบุรีที่น่ารักคอยบริการท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม ลูกอม ขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทางคะ
23:00   บริการอาหารมื้อดึก ( มื้อที่ 1 ) ให้ท่านได้ทานอาหารกันให้อิ่ม ก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปคะ ระยะทางยาวไกลทานกันเยอะนะคะ
:00  
วันที่สอง   พังงา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – ดำน้ำดูปะการัง
06:00   นำท่านเดินทางมาถึง อ.คุระบุรี จ.พังงา ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยคะ
07:00   เช้าๆอย่างนี้ข้าวเช้าสำคัญนะคะ ต้องรับประทานอาหารเช้ากันหน่อย ( มื้อที่ 2 ) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือคุระบุรี เพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะสุรินทร์ เราจะไปดำน้ำกันคะ เพราะฉะนั้นรับอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเวลาดำน้ำคะ
10:00   ถึงหมู่เกาะสุรินทร์แล้วคะ นำท่านเข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และเตรียมตัวไปดำน้ำคะ
12:00   ก่อนที่จะไปว่ายน้ำกันเรามารับประทานอาหาร ( มื้อที่ 3 )กันก่อนดีกว่ามั๊ยคะเพื่อเติมพลังให้พร้อมก่อนออกว่ายน้ำ
13:30   เมื่อพร้อมกันแล้วเราก็เดินทางไปดำน้ำกันเลยดีกว่าคะ เราจะดำน้ำดูปะการังแสนสวย ปลาน้อยแสนสนหลากหลายสายพันธุ์ที่แหวกว่ายในน้ำเป็นเพื่อนกับท่าน ในบริเวณแม่ยาย อ่าวแม่ยาย อ่าวเต่า ให้ท่านได้สนุกเต็มที่กับโลกใต้ท้องทะเลคะ
17:00   นำท่านกลับที่พัก ดำน้ำเหนื่อยกันมามากแล้วพักผ่อนกันซักหน่อยนะคะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30   บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 4 ) ณ ห้องอาหารของทางอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สำหรับค่ำคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์คะ
วันที่สาม   ดำน้ำอ่าวสุเทพ – อ่าวมังกร – อ่าวไม้งาม
06:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น ณ หมู่เกาะสุรินทร์ ตื่นมายืดเส้นยืดสายกันซักนิดนะคะ
07:00   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางอุทยานฯ หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านได้เตรียมตัวดำน้ำกัน
08:00   นำท่านออกเดินทางไปจุดดำน้ำยังอ่าวสุเทพ อ่าวมังกร อ่าวไม้งาม ให้ท่านได้สนุกสนานกับการดำน้ำอย่างเต็มที่
12:00   ดำน้ำกันมาเหนื่อยมาเติมพลังกันหน่อยดีกว่า บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้นให้ท่านได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสกับโลกใต้ทะเลที่ที่อ่าวผักกาด เกาะตอรินลาใต้
17:00   นำท่านกลับมายังที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00   บริการอาหารค่ำ ( มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารของทางอุทยานฯ หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยคะ ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีคะ
วันที่สี่   ชมวิถีชีวิตชาวมอแกน – ระนอง – กรุงเทพ
06:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความแจ่มใส
07:00   บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 7 ) ณ ห้องอาหารของทางอุทยานฯ หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลดั้งเดิมชาวมอแกน และชมแนวปะการังเกาะสต็อกคะ
12:00   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8 ) หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เก็บสัมภาระ สิ่งของมีค่าให้เรียบร้อยนะคะ เราจะอำลาหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางสู่จ.ระนอง
15:30   นำท่านเดินทางมายังท่าเรือคุระบุรี และเดินทางมุ่งหน้าสู่จ.ระนอง แวะซื้อของฝากกันซักนิด หลังจากนั้นเราก็จะไปชมสิ่งที่เป็นUNSEEN คือ ภูเขาหญ้าสีทอง และแวะชมสวนรุกขชาติรักษวาริน นอกจากนี้ยังมีน้ำแร่ที่สยามฮอทสปาที่รอให้ทุกท่านเข้าไปอาบน้ำแร่ผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อให้สุขภาพดีขี้นค่ะ
19:00   บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 9 ) หลังจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วล่ะคะ
วันที่ห้า   กรุงเทพ
04:00   นำท่านมาถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพคะ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ โทร.02-8736002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming